Shinso Shiatsu logo
SHIATSU2 slide
Shin So Shiatsu
Healing the Deeper Meridian Systems

Shinso Shiatsu Austria

ISSÖ Graz

Karlauerstraße 42a, 8020 Graz, Österreich
Mo bis Fr: 9 bis 14 Uhr
Tel +43 316 774214 · Fax +43 316 774214-24
isso@shiatsu.at